<p>تمامی کالاهای فروشگاه جریس دارای ضمانت 7روزه می باشند</p> <p>مشتری در صورت مشاهده ایرادی در گوشی ابتدا باید با شماره بخش فنی تماس بگیرد (09306001241) و بعد از راهنمایی پشتیبانی با هماهنگی گوشی برای شرکت ارسال می شود </p> <p>توجه : گوشی در هنگام مرجوع شدن باید در حالت ظاهری اولیه باشد.</p> <p>بعد از مشاهده مشکل به هیچ عنوان مشتری یا تعمیر کار غیر حرفه ای نباید هیچ کاری روی گوشی انجام دهد</p> <p>بعد از رسیدن گوشی از بخش فنی با شما تماس گرفته می شود و دراسرع وقت گوشی یا تعمیر یا تعویض می گردد.</p>