تمامی کالاهای فروشگاه جریس دارای ضمانت 7روزه می باشند

مشتری در صورت مشاهده ایرادی در گوشی ابتدا باید با شماره بخش فنی تماس بگیرد (09306001241) و بعد از راهنمایی پشتیبانی با هماهنگی گوشی برای شرکت ارسال می شود 

توجه : گوشی در هنگام مرجوع شدن باید در حالت ظاهری اولیه باشد.

بعد از مشاهده مشکل به هیچ عنوان مشتری یا تعمیر کار غیر حرفه ای نباید هیچ کاری روی گوشی انجام دهد

بعد از رسیدن گوشی از بخش فنی با شما تماس گرفته می شود و دراسرع وقت گوشی یا تعمیر یا تعویض می گردد.